23 stycznia 1923 r. kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego na Kawęczynie został podniesiony jako pierwsza świątynia w Warszawie do godności bazyliki mniejszej.


Kto lubi piosenkę Marka Grechuty i Krystyny Jandy „W malinowym chruśniaku”, lubi wiersz Leśmiana. Lista piosenek do jego poezji jest zresztą dłuższa i obejmuje np. kilka utworów Starego Dobrego Małżeństwa. Niektórzy znają wiersze, w których Leśmian przywołuje postaci ze słowiańskich wierzeń ludowych, albo omawianą w szkole „Urszulę Kochanowską”. Autor wiele pisał o śmierci i o miłości, o Bogu i o przyrodzie. Nie stronił od fantastyki. 22 stycznia 1877 r. w Warszawie urodził się prawnik i poeta Bolesław Leśmian.


Najbardziej międzynarodowy z polskich komunistów. (…) z niczego zbudował, poczynając od 1945 roku, swoje państwo książki i prasy. „Czytelnik” i inne domy wydawnicze, gazety, tygodniki, wszystko od niego zależało – posady, przyjęcie książek do druku, honoraria. Byłem w jego stajni, wszyscyśmy byli.


Aktualności

Dziś nasz kołowy kolega Jacek Duda opowiadał o SKPT w Radiu Kampus. Zapraszamy do wysłuchania audycji!


Dzisiaj, 17 października, dwóch członków SKPT: Wojciech Marian Nowicki i Marcin Tysler, otrzymało, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK. Gratulujemy!


Wczoraj, 30 września, pięcioro absolwentów naszego kursu zdało egzamin na przewodnika terenowego po województwie mazowieckim, powiecie łowickim i puławskim. Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie przewodników (oraz w składzie SKPT Warszawa)!